Läggning av papp samt montage av sedum med sjösingel i Bromma

Vi utför en rad typer av takarbeten i Stockholm inom området gröna tak. Bland annat monterar vi sedumtak på många typer av byggnader. Utöver tak används sedum även till andra typer av ytor. På huset i Bromma la vi alltså sedummattor med sjösten på en takterrass. Stenen placerades fint runt den yta där sedumen monterades. I uppdraget ingick även att tillverka plåtbeslag och montera dessa.

2019-10-29

Sedum är ett snyggt inslag på huset som kan användas på olika ytor vid fastigheten. Vid ett av våra senaste uppdrag la vi papp samt sedum inklusive tillhörande sjösten på en takterrass på ett hus i Bromma i Stockholm.

Sedum till många ytor

Vi utför en rad typer av takarbeten i Stockholm inom området gröna tak. Bland annat monterar vi sedumtak på många typer av byggnader. Utöver tak används sedum även till andra typer av ytor. På huset i Bromma la vi alltså sedummattor med sjösten på en takterrass. Stenen placerades fint runt den yta där sedumen monterades. I uppdraget ingick även att tillverka plåtbeslag och montera dessa.

I samband med att ett tak eller en annan yta bekläds med sedum så finns det en del som är bra att ha i åtanke. Det gäller att ha rätt kompetens för att slutresultatet ska bli bra. Även efter att monteringen är klar så gäller det att ha de rätta kunskaperna för att växterna ska må så bra som möjligt, även om sedum inte kräver allt för mycket skötsel.

När man sköter om sedumen så är det bland annat bra att hålla ytan rent från kvistar och löv som faller ned. Även ogräs är bra att hålla efter så att detta inte sprids för mycket. Varje år ska också avrinningen av vattnet kontrolleras. Under vintertiden är det även bra att skotta av sedumytan, dock bör man inte skotta för djupt ned inpå växterna.

Installation och skötsel av sedum 

Utöver installation av sedum så ger vi också rådgivning kring hur du kan ta hand om ditt sedumtak på bästa sätt. Hör gärna av sig för att veta mer och läs mer om skötseln av sedumtak eller rådgivning kring sedumtak.