Installation av sedumtak på Östermalm

Fördelarna med sedumtak är många. Taken bidrar förs och främst bland annat till den biologiska mångfalden då fåglar och insekter kan leva bland växterna på taket. Taken samspelar på det viset på ett bra sätt med den omgivande naturen och de lokala ekosystemen. Växter, som sedumväxterna, är ju så klart även bra på det viset att de hjälper till att rena luften.

2018-05-09

Vid ett av våra uppdrag la vi ett 30 m ² stort sedumtak på ett soprum på Östermalm i Stockholm. Kunden blev mycket nöjd med resultatet, precis som vi. Sedum är en växt som med fördel används på tak på grund av dess positiva egenskaper.


Flera fördelar med sedumtak 

Fördelarna med sedumtak är många. Taken bidrar förs och främst bland annat till den biologiska mångfalden då fåglar och insekter kan leva bland växterna på taket. Taken samspelar på det viset på ett bra sätt med den omgivande naturen och de lokala ekosystemen. Växter, som sedumväxterna, är ju så klart även bra på det viset att de hjälper till att rena luften.

Ytterligare en fördel med att ha sedum på sitt tak i Stockholmsområdet är att man får ett tak som har isolerande effekter. Sedumen är både bra på att hålla inne fukt och vatten samt reflektera solens strålar under sommarhalvåret. På det viset skyddas man mot oljud utifrån, men kan också samtidigt sänka den kostnad som man lägger på uppvärmning av sitt hus.

En annan fördel är även att man med sedum på taket får ett tak som är fint att se på. Det finns flera typer av sedumväxter som blommar i vackra färger. Sedumtak kan läggas på många typer av ytor. Vid jobbet på Östermalm var det just ett soprum som fick ett sedumtak.

Rådgivning och installation av sedumtak 

Vid installation av sedumtak använder vi Eurotema som är knutna till en av världens största producenter av material för sedumbaserade tak, till exempel gröna tak och ört och mosstak. Nu har säsongen för att lägga sedumtak startat så tveka inte att höra av dig till oss så ger vi kostnadsfri konsultation. Vi ger dig gärna rådgivning inför installation av sedumtak i Stockholm.