Hur är hållbarheten för ett sedumtak?

Hur många år som går innan det blir dags att byta ut sedumtaket på en byggnad beror på flera faktorer. Bland annat beror det på hur väl taket tas om hand. Ofta så kan man dock generellt säga att ett tak med sedumväxter kan hålla i upp till 20 år innan ett takbyte blir aktuellt.

Hur många år som går innan det blir dags att byta ut sedumtaket på en byggnad beror på flera faktorer. Bland annat beror det på hur väl taket tas om hand. Ofta så kan man dock generellt säga att ett tak med sedumväxter kan hålla i upp till 20 år innan ett takbyte blir aktuellt.

Faktorer som påverkar sedumtakets hållbarhet

Att använda växter på byggnader är en tradition med gamla anor. Redan för hundratals år sedan användes gräs som takbeklädnad. Nu för tiden så förekommer också tak med naturliga växter men även med annat material än gräs. En typ av tak som ökar i popularitet och som har många års livslängd är alltså ett sedumtak.

Vare sig man har ett tak med sedum eller ett tak med en annan typ av takmaterial så har den plats där byggnaden står en påverkan på hur väl taket håller och hur lång tid det tar innan det blir dags för takbyte. Om väderförhållandena är svåra på platsen så kan det rimligen leda till att taket slits mer. Om man själv ser över sitt tak med jämna mellanrum och underhåller det när så krävs har det också rimligen en positiv inverkan på takets hållbarhet.

Tar hand om ett sedumtak på bästa sätt gör man bland annat genom att gödsla taket när det behövs, genom att ta bort ogräs samt genom att ta bort löv och annat som faller på taket. Sedan så är det även bra att se till att systemet för avrinning fungerar, så att inte för mycket vatten blir kvar.

Rådgivning kring sedumtaks hållbarhet

För att få tips kring hur man på bästa sätt tar hand om sitt sedumtak så kan det vara bra att fråga en takfirma. Vi erbjuder rådgivning inom sedumtak och andra gröna tak.