Hur länge håller ett sedumtak innan det måste bytas ut?

Hur länge ett sedumtak håller innan det blir dags blir dags för ett takbyte kan skilja sig en hel del – beroende på flera olika faktorer. En utav de största faktorerna beror det på hur väl man skött sitt tak. Generellt brukar man säga att ett sedumtak kan hålla upp till 20 år innan ett takbyte blir aktuellt. Generellt brukar man säga att ett sedumtak kan hålla upp till 20 år innan ett takbyte blir aktuellt.

Faktorer som påverkar sedumtakets hållbarhet

Hur länge ett tak håller, oavsett materialtyp, beror bland annat på förhållandena på den plats där huset står. Utsätts byggnaden för hårt väder och vind kan slitaget bli större. Sedan beror hållbarheten även på hur väl man skött sitt tak. Ett sedumtak behöver i stort inte någon större skötsel – men det finns ändå riktlinjer man bör följa för att taket ska hålla så länge som möjligt.

Såhär sköter du ditt sedumtak

Att ta hand om ett sedumtak på bästa sätt gör man bland annat genom att gödsla taket när det behövs, genom att ta bort ogräs samt genom att ta bort löv och annat som faller på taket. Nu under sommarhalvåret, när temperaturerna stiger som mest, kan man överväga att vattna sitt sedumtak. Detta behövs inte göras i normala fall, men skulle det vara en extrem värme under en längre period kan det vara bra att vattna taket lite extra. En annan sak som är bra att göra är att kontrollera avrinningen från taket varje år för att se att den är fungerande. 

Renovering av sedumtak

Märker man att sedumtaket börjar bli i sämre skick kan en renovering ha en positiv inverkan på takets levnadslängd. När man renoverar ett sedumtak kan man bland annat behöva gödsla taket eller byta ut sedum som inte är vid gott skick.

 Har du frågor kring ditt sedumtak eller vill du läsa mer om hur du sköter taket på bästa sätt? Läs mer om skötsel av sedumtak eller kontakta oss så hjälper vi dig!