Gröna tak i Stockholmsområdet

Gröna tak är tak som har levande växter på taket som exempelvis sedum-tak eller grästak. Med tanke på den ofta gröna färgen och att det är naturligt förekommande växter som växer på taken har de fått benämningen gröna tak.

2018-03-27

Gröna tak är något som har blivit mer omtalat under de senaste åren, men vad innebär egentligen gröna tak?

Det här är gröna tak

Gröna tak är tak som har levande växter på taket som exempelvis sedum-tak eller grästak. Med tanke på den ofta gröna färgen och att det är naturligt förekommande växter som växer på taken har de fått benämningen gröna tak.

De gröna tak som installeras i Stockholmsområdet är antingen tillverkade av sedum eller av gräs. Sedum är en slittålig växt som vanligen växer i närheten av bergskedjor. Det finns många olika typer av sedum och växten har blommor i olika typer av färger.

Sedum är inte bara en slittålig växt utan med sedum får ni även på ert gröna tak i Stockholmsområdet ett takmaterial som är bra att hålla vatten och minskar den vattenmängd som rinner av taket. Att mindre vatten rinner av från detta gröna tak beror på växtens förmåga att hålla inne vätska.

Sedumtak är även ett grönt tak som kan blandas med andra typer av växter som exempelvis mossa, gräs och örter, men enbart gräs kan även som nämnt användas som grönt tak i Stockholm. Att använda gräs på sitt tak är en tradition med gamla anor. 

Att tänka på med gröna tak i Stockholm

Att välja gröna tak i Stockholmsområdet har ett antal fördelar men det finns även en del saker att tänka på. Förutom de gröna takens förmåga att hålla inne vatten är de även ett miljövänligt alternativ som samspelar bra med den omkringliggande naturen.

De gröna taken är även bra på att hålla värme inne och kyla ute. Viktigt att tänka på vid ett grönt tak i Stockholm med enbart gräs är dock att man måste lägga tid på att sköta om det gröna taket.