Garanti vid arbeten med gröna tak i Stockholm

För att du som kund ska känna dig trygg när du anlitar oss för ett takarbete så erbjuder vi garanti på våra arbeten med sedumtak och andra typer av gröna tak i Stockholm.

Sedumtakspecialisten har en tätskiktsgaranti vid takarbeten med gröna tak.

Tätskiktsgaranti ingår vid takarbetet

Vi bygger ett flertal olika typer av gröna tak med olika växtblandningar runt om i Stockholmsområdet. Det är tak uppbyggda av blandningar av exempelvis sedum och örtväxter, mossa och sedum samt sedum, örter och gräs. I samband med att vi utför en takomläggning så erbjuder vi alltså en garanti för montage av sedum på längst 5 år. Det som garantin innefattar är:

  • En tätskiktsgaranti där allt material för att ersätta tätskiktet ingår vid fel i materialet eller utförandet.

Med tätskiktsgarantin kan du som kund känna dig trygg med att denna viktiga konstruktion kommer att fungera som den ska. Utöver detta så har också vissa materialtillverkare en garanti, vilket du i sådana fall får reda på i kontakten med oss. Vi följer även Konsumenttjänstlagen (1985:716).

Rådgivning inom gröna tak i Stockholm

Eftersom ett grönt tak, som exempelvis ett sedumtak, är uppbyggt av levande växter så kräver taken ett visst underhåll för att växterna ska må så bra som möjligt. Av den anledningen gäller garantin tätskiktet. Vi ger dock gärna våra kunder rådgivning kring skötseln av det gröna taket till huset i Stockholm samt hjälper till med skötseln om så önskas.

Hör av dig för arbeten inom gröna tak

Kontakta oss gärna för att veta mer om vad vi kan hjälpa dig med inom gröna tak i Stockholm samt för att veta mer om vår garanti.