Flera parter ansvarar för säkert takarbete

Att utföra arbeten på ett tak kan innebära vissa risker och säkerheten är viktig.

Både som arbetstagare och arbetsgivare är det viktigt att hålla koll på vems ansvar det egentligen är att ett takarbete kan utföras på ett säkert vis.

Både fastighetsägare och företag har ansvar

Att ett tak är säkert och att ett takarbete utförs på ett säkert vis är det flera parter som har ansvar för och vad som gäller regleras i både Plan- och bygglagen, PBL, och Arbetsmiljölagen, AML.  Regler för fastighetsägare finns i PBL och arbetsgivarens ansvar i AML.

Den som äger en fastighet har ett ansvar att se till att det finns säkerhetsanordningar som exempelvis glidskydd och stege. På det viset har alltså den som anlitar ett företag för någon typ av takarbete ett ansvar.

Samtidigt som fastighetsägaren har ett ansvar för takets säkerhet har också takföretagen ett ansvar att se till så att de anställda som ska arbeta på taken har rätt typ av säkerhetsutrustning. Arbetsgivaren ansvarar för att se till att arbetet kan utföras på ett säkert vis.

Även byggnadsnämnden har ett ansvar för att takarbeten ute i samhället utförs på ett sätt som är säkert bland annat genom att nämnden har i uppdrag att upplysa allmänheten om säkerhet på tak. Slutligen ligger även ett ansvar hos dem som ritar nya byggnader. De ska ha säkerheten i åtanke när de designar.

Se fastighetsägarens ansvar i lagen

Att se till så att ett tak är säkert och att ett takarbete, med allt från mindre renoveringar till hela takbyten, kan ske på ett säkert vis är alltså flera parters ansvar. För att veta exakt vad som gäller för dig som äger en fastighet kan det som nämnt vara bra att läsa mer i Plan- och Bygglagen, PBL.