Finns etablerade tekniska lösningar för sedumtak i branschen?

Ett sedumtak består alltså av en rad delar utöver själva sedummattorna. Allra längst ned monteras först ett tätskikt och ovanpå detta ett lager för dräneringen av sedumtaket. Därefter placeras sedummattorna på plats på taket. Det finns system för dräneringen och tätningen, i form av tätskikt, som har som syfte att användas till just sedumtak.

När man bygger ett sedumtak så finns det ett antal tekniska lösningar som ingår i sedumtakets uppbyggnad. Byggandet av ett sedumtak är en process där flera delar och skikt ingår.

Sedumtaket byggs upp av flera viktiga lösningar

Ett sedumtak består alltså av en rad delar utöver själva sedummattorna. Allra längst ned monteras först ett tätskikt och ovanpå detta ett lager för dräneringen av sedumtaket. Därefter placeras sedummattorna på plats på taket. Det finns system för dräneringen och tätningen, i form av tätskikt, som har som syfte att användas till just sedumtak.

Tätskiktet finns till för att hålla tätt mot undertaket och detta skikt kan bestå av olika slags material. Om man har ett tak som har särskild lutning så kan ett så kallat granulerat tätskikt användas för att hålla takmaterialet på plats.

Ett dräneringslager används istället med syftet att vattnet som inte tas upp av växterna ska ha någonstans att ta vägen. Om man har ett tak av det plattare slaget så kan man använda en takbrunn där vattnet rinner ned. Fram till brunnen kan också ränndalar användas. Detta är en lösning för att transportera vattnet i rätt riktning. Ränndalarna är inte täckta under sedumväxterna utan hålls fria.

En annan lösning som är etablerad för sedumtak är kantavslut som omringar taket. Dessa är gjorda i plåt och har också små öppningar för avrinning av vatten.

Sköt om ditt sedumtak

Ovan är några av de system och lösningar som bygger upp ett sedumtak och gör det funktionellt. För att få ett sedumtak som håller med tiden så är det också bra att själv ta hand om både taksystemet och sedumväxterna på taket. Sedumväxterna ska gödslas vid behov och även hållas rena från ogräs, löv, grenar och annat som kan falla ned på taket.