Faror med mycket snö på taket

Under vinterhalvåret samlas ibland stora mängder snö på ett tak. Om det samlas för mycket snö kan det innebära en del faror. Det är därför bra att vara medveten om riskerna med för mycket snö på taket.

2018-12-20

Under vinterhalvåret samlas ibland stora mängder snö på ett tak. Om det samlas för mycket snö kan det innebära en del faror. Det är därför bra att vara medveten om riskerna med för mycket snö på taket.

Läs även gärna mer om skötseln av sedumtak

Skotta sedumtaket med rätt metod

Om för mycket snö samlas på ditt sedumtak kan taket behövas ses över och skottas för att taket ska må så bra som möjligt. Det är dock bra att tänka på att inte skotta alldeles för djupt ned mot sedumen då detta riskerar att skada växterna. Att rekommendera är istället att lämna cirka fem centimeter snö.

Om för mycket snö samlas på taket och man inte tar bort snön kan det även finnas andra typer av faror. En typ av fara är att de stora mängderna snö faller ned från taket. Ett snöras är ingen fara så länge inte någon befinner sig på marken nedanför, men om någon skulle stå under och få snön över sig kan det innebära risker.

För att undvika den här typen av faror med att inte ta bort snön från taket är det bra att se till att skotta av taket om snömängden blir alldeles för stor.

Skötsel av och rådgivning kring sedumtak

Att se till att få bort snö från sitt tak är alltså bra på flera sätt. Både för att sedumtaket ska må så bra som möjligt samt för att undvika faror med ett snöras. Vi sköter om och ger rådgivning kring sedumtak runt om i Stockholm. Det är exempelvis rådgivning kring hur ett sedumtak ska tas om hand under de olika delarna av året.

 Vi är nu inne i december och vi vill därför även passa på att önska alla våra kunder en riktigt God Jul.