Ett sedumtak byggs i flera skikt

Det finns många typer av tak att välja mellan på marknaden. Ett alternativ till ditt hus i Stockholm är sedumtak. För dig som funderar på att bygga sedumtak i Stockholm kan det vara bra att veta hur ett sedumtak är uppbyggt.

Läs mer även här om att bygga sedumtak

Så byggs ett sedumtak

Byggandet av ett sedumtak är en process i ett flertal steg. Det första steget är att ett tätskikt monteras på plats på taket, eller att det tätskikt som redan finns där fixas till om det finns behov av förbättring. Detta skikt är ett skit av gummi eller papp. Ovanpå detta tätskikt placeras sedan ett dräneringslager. Det är ovanpå detta dräneringslager som själva sedummattorna sedan monteras på plats. I ett sedumtak finns även sådant som plåt runt kanterna, fiberdukar och annat.

Även efter att monteringen av sedumtaket är färdigt finns det sedan saker att ha i åtanke. Det gäller bland annat att man tar hand om sedumtaket på ett bra sätt för att sedumväxterna ska må så bra som möjligt. Till detta hör att rensa taket från kvistar, löv och annat samt att ta bort ogräs så att det inte sprids på taket.

Om man inte själv har kunskapen kring byggandet av sedumtak eller skötseln så kan det vara bra att ta hjälp. Sedumtakspecialisten både bygger sedumtak och andra gröna tak samt ger rådgivning kring bland annat skötsel av gröna tak.

Byggande av sedumtak i Stockholm

När man väljer bland de gröna taken som finns på marknaden finns det ett antal typer av tak att välja mellan. Ett alternativ är alltså sedumtaken, sedan finns det även mosstak, örttak och grästak. Hör av dig för att veta mer om de gröna tak som vi arbetar med i Stockholm samt för att boka ditt takbyte.