Ett hus på Bildö fick ett mossfritt sedumtak

Takentreprenaden som vi utförde på huset på Bildö omfattade en rad tjänster. Vi utförde först och främst rivning av ett tegeltak som låg på huset. Därefter så la vi underlagspapp, monterade ett tätskikt på plats, monterade avvattningssystem, monterade plåtbeslag och taksäkerhetsanordningar samt förberedde taket för sedum och monterade sedummattor.

2019-05-23

Sedumtak anläggs på många typer av byggnader, både i staden och i mer naturnära områden. Vid ett av våra uppdrag byggde vi ett 220 kvadratmeter stort sedumtak på taket till ett hus på Bildö.


Anläggning av sedumtak i flera steg 

Takentreprenaden som vi utförde på huset på Bildö omfattade en rad tjänster. Vi utförde först och främst rivning av ett tegeltak som låg på huset. Därefter så la vi underlagspapp, monterade ett tätskikt på plats, monterade avvattningssystem, monterade plåtbeslag och taksäkerhetsanordningar samt förberedde taket för sedum och monterade sedummattor.

Att montera ett sedumtak är som ovan beskrivs ett arbete som sker i flera steg. Varje skikt av sedumtaket har sin egen funktion för att taket ska fungera så bra som möjligt. Även efter att man har monterat ett sedumtak så finns det en del att tänka på.

Beroende på vilken del av året det är så finns det särskilda skötselråd. Bland annat är det bra att se över taket och ta bort sådant som grenar och kvistar som fallit på taket samt rensa ogräs som kan ha fått fäste. Sedan är det även bra att se över så att takets avrinningssystem fungerar som det ska.

Rådgivning kring sedumtak i stockholm 

För att veta hur ett sedumtak ska tas om hand på allra bästa sätt kan det vara bra att få tips och råd. Vi erbjuder rådgivning kring sedumtak i Stockholm. Läs gärna mer om rådgivning kring sedumtak och hör av dig till oss om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i Stockholmsområdet.

Vi bygger sedumtak på fastigheter av många slag med allt från det allra minsta taket till riktigt stora tak. Det kan exempelvis vara allt från en stuga till en stor skola.