Därför passar sedum till ditt tak i Stockholm

Idag finns många typer av takmaterial på marknaden och vilket material som man väljer beror dels på den egna smaken, dels på fastigheten i fråga. Varför är då just sedum ett bra val? Svaret är att det är ett takmaterial med många fördelar.

Läs mer här om våra tjänster inom installation av sedumtak i Stockholm

Sedumtak är ett tak med flera fördelar

Vilken typ av takmaterial som man kan välja till sitt hus i Stockholm beror alltså på det specifika huset och takets lutning. På marknaden finns många typer av material som passar olika slags tak. Man kan välja mellan allt från plåttak och ett tak med pannor av tegel eller betong till de olika typerna av gröna tak. Att välja sedumtak i Stockholm är ett bra val ur flera perspektiv.

Sedum är ett material som passar att ha på tak först och främst på grund av att växterna hjälper till att isolera taket och huset. Genom en extra isolering på taket i form av ett sedumtak kan man sänka kostnaderna för uppvärmningen. Sedumväxterna bidrar till isoleringen på det viset att de håller inne fukt under vinterhalvåret.

Ett sedumtak på huset i Stockholm är även fint att titta på, vilket också det är en anledning till att sedumen passar som takmaterial. Växterna i fina skiftande färgnyanser påverkar husets uppsyn. Slutligen så smälter sedumtaket också in på ett bra sätt med omgivande natur, både till utseendet samt genom att taket blir en del av ekosystemet på platsen.

Sedumtak och andra gröna tak i Stockholm

Det finns många fördelar med att välja ett sedumtak till huset i Stockholm. Vi installerar sedumtak i Stockholm och ger även rådgivning kring skötsel och annat. Hör gärna av dig för din hjälp med sedumtak och andra slags gröna tak.