Dags att planera in vinterns takskottning!

Vi är nu inne i slutet av oktober månad vilket innebär att det nu är hög tid att börja planera in snöskottning på ditt sedumtak. Vinter blir det alltid och snön kommer oftast olägligt! Därför kan det vara en god idé att ligga steget före och redan nu boka in ett abonnemang för takskottning i Stockholm.

Snöskottning på sedumtak 

Är man fastighetsägare är det väldigt viktigt att kontrollera den mängd snö som finns uppe på taket. Detta för att säkerställa att det inte uppstår skador eller olyckor till följd av att snö eller is som riskerar falla ned mot marken och skada fotgängare.

Snön kan orsaka både materiella skador och personskador om det vill sig illa. Just sedumtak brukar inte ha särskilt stor lutning och är sällan så höga så att snöras är något problem. Dock kan det vara bra att tänka på att se över snömängden på ställen där många passerar, exempelvis vid entréer. Något annat man bör tänka på är att tungt packad snö riskerar att skada ditt sedumtak. Vid stora snömängder kan tyngden från snön orsaka skador på takets konstruktion om det vill sig illa. När snön smälter kan smältvatten också leta sig in, särskilt lömskt är det med vinklar och vid plåtar, och där orsaka vattenskador. Att skotta taket är en bra förebyggande åtgärd. På takfix.se finns mer information om du vill veta mer om takskottning i Stockholm.

Kan man skotta taket själv?

Många fastighetsägare vill utföra snöskottningen på egen hand. Om så är fallet, är det viktigt att man tänker på sin egna säkerhet för att undvika en fallolycka. Se även till att du har rätt typ av utrustning och rätt typ av kunskaper inom hur en säker takskottning går till. För att undvika riskerna ska också rätt typ av kläder användas, till exempel skor som minskar halkrisken. 

Ta hjälp av en behörig takskottare

Eftersom att takskottning kan innebära en del risker är det alltid säkrast att anlita någon behörig som utför jobbet. Vi på Sedumtakspecialisten har lång erfarenhet av takskottning och vi är utbildade enligt ”Skotta Säkert”. Det är alltid säkrast att ta hjälp av en professionell firma som både har rätt kompetens, utrustning och utbildning.