Besiktning, underhåll och reparation av sedumtak i Vasastaden

Vi utför underhåll och reparation av sedumtak på flera takytor. Skötsel av det gröna taket kommer utföras under flera år.

I Vasastaden, Stockholms innerstad, har vi nyligen genomfört ett projekt för att reparera sedumtak. Vi strävade efter att återställa takens skönhet och funktion, samtidigt som vi främjade en hållbar urban miljö.

Projektet började med en inspektion för att identifiera skador. Skadad vegetation ersattes med nytt sedum för att säkerställa takets estetiska och funktionella värden samt långvarig hållbarhet. Parallellt genomfördes nödvändigt underhåll för att bevara takets hälsa.