Besiktning samt skötsel och underhåll av 1300 kvadratmeter sedumtak i Järfälla

Ett sedumtak är ett grönt tak som är uppbyggt med växttypen sedum. Sedum passar bra att ha på ett tak till en fastighet i Stockholm på grund av de positiva egenskaperna som växterna har. Sedum passar in i vårt svenska klimat eftersom det är en tålig växt som står emot både kylan och värmen som kan förekomma på våra nordliga breddgrader.

2019-03-06

Sedumtakspecialisten hjälper många typer av kunder i Stockholm med sedumtaktjänster. Vid ett av våra jobb besiktade vi ett sedumtak på en förskola i Järfälla kommun. Sedumtaket var 1300 kvadratmeter stort.


Flera positiva effekter av att välja sedumtak 

Ett sedumtak är ett grönt tak som är uppbyggt med växttypen sedum. Sedum passar bra att ha på ett tak till en fastighet i Stockholm på grund av de positiva egenskaperna som växterna har. Sedum passar in i vårt svenska klimat eftersom det är en tålig växt som står emot både kylan och värmen som kan förekomma på våra nordliga breddgrader.

Sedumväxterna gör att ett sedumtak blir fint till utseendet, vilket kan påverka hela fastighetens känsla. Att man har ett tak med en naturlig växtlighet gör också att taket smälter bra in med den omgivande naturen och blir en del av det omgivande ekosystemet.

Att ha sedum på sitt tak i Stockholm har de fördelarna att man kan få ned den kostnad som man lägger på att värma upp fastigheten, detta på grund av den isoleringsförmåga som ett sedumtak har. Med sedum på sitt tak kan man också minska den mängd vatten som rinner av från taket. Ett sedumtak har en bra upptagningsförmåga av regnvatten.

Installation, rådgivning och besiktning av sedumtak i stockholm 

Sedumtakspecialisten bygger sedumtak runt om i Stockholm, men kan alltså även hjälpa till med andra typer av tjänster. På sedumtaket på förskolan i Järfälla handlade det alltså om en besiktning av taket för att se över sedumtakets skick. Vi erbjuder även rådgivning kring sedumtak i Stockholm, exempelvis kring skötseln. Läs mer om rådgivning kring sedumtak och kontakta oss vid frågor och för hjälp med sedumtak.

Se också bilderna från besiktningen av sedumtaket på förskolan i Järfälla här ovan.