Besiktning av 1500 kvadratmeter sedumtak på förskola i Järfälla

Sedumtakspecialisten bygger sedumtak på många typer av fastigheter och ytor runt om i Stockholm och utför alltså även besiktningar av sedumtak för att se över vilket skick som ett tak är i. Våra specialistkunskaper inom sedumtak gör att vi även kan ge råd kring hur man på bästa sätt ska ta hand om sitt sedumtak samt vad man ska tänka på i samband med byggandet av ett sedumtak. Förutom sedumtak arbetar vi även med andra typer av gröna tak som mosstak och örttak.

2019-04-11

Bland de taktjänster som Sedumtakspecialisten erbjuder i Stockholm finns allt från byggandet av sedumtak till besiktningar av sedumtak och andra typer av gröna tak. Vi ett av våra senaste uppdrag så besiktade vi ett 1500 kvadratmeter stort tak på en förskola i Järfälla i Stockholm.


Flera typer av gröna tak 

Sedumtakspecialisten bygger sedumtak på många typer av fastigheter och ytor runt om i Stockholm och utför alltså även besiktningar av sedumtak för att se över vilket skick som ett tak är i. Våra specialistkunskaper inom sedumtak gör att vi även kan ge råd kring hur man på bästa sätt ska ta hand om sitt sedumtak samt vad man ska tänka på i samband med byggandet av ett sedumtak. Förutom sedumtak arbetar vi även med andra typer av gröna tak som mosstak och örttak.

Ett mosstak är ett tak som är uppbyggt av mossa. En av de positiva effekterna med att ha mossa på ett tak är att mossan är bra på att ta upp regnvatten. Ett örttak är ett tak som istället är uppbyggt av ett flertal typer av växter och örter. Dessa tak kan bland annat innehålla sedum. Ett örttak kan också innehålla sådant som gråfibbla, prästkrage och nejlika.

Byggande och besiktning av gröna tak 

Det finns alltså ett flertal typer av gröna tak som man kan ha på sin fastighet i Stockholm. Vilket tak som man ska välja beror både på den egna smaken samt på husets förutsättningar. För att veta vad som kan tänkas passa bra till just ditt hus får du gärna höra av dig till Sedumtakspecialisten för en rådgivning kring sedumtak.

Om du vill veta vilket skick som ditt befintliga sedumtak eller annat grönt tak är i så kan vi alltså även utföra en besiktning av ditt tak.