Sedumtak på Lidls huvudkontor i Barkarbystaden

Takfix fick förtroendet att lägga sedumtak, sjösten på Lidls huvudkontor på totala takytan 2800m2.

2020-09-16

Takfix fick förtroendet att lägga sedumtak, sjösten på Lidls huvudkontor på totala takytan 2800m2.