« Tillbaka

2019-03-26

Besiktning av 670 kvadratmeter sedumtak i Järfälla

Förutom byggande av sedumtak och rådgivning kring skötseln och montering av sedumtak kan vi också hjälpa till med att se över skicket på befintliga sedumtak. Vid ett uppdrag i Järfälla besiktade vi ett 670 kvadratmeter stort sedumtak på ett äldreboende.


Sedumtak byggs upp i flera skikt

Att använda sedum till ett tak istället för någon annan typ av takmaterial är bra ur flera synpunkter. För det första är ett sedumtak ett tak som består av naturlig växtlighet och som därför passar bra in med den omgivande naturen. Ett sedumtak är med och bidrar till ekosystemet på ett bra sätt. Växterna bidrar också till att isolera fastigheten, vilket är positivt för energiförbrukningen och uppvärmningen av huset.

Ett sedumtak består av ett tiotal olika typer av sedumväxter i sedummattor som läggs på taket. Dessförinnan har flera andra skikt som hör taket till monterats på plats. Det är sådant som tätskikt, ett skikt för dräneringen samt ett skikt som ska agera vattenhållande. Högst upp ovanpå resterande skikt monteras slutligen sedummattorna.

Med tiden är det bra att hålla koll på sitt sedumtak, även om sedumtaken inte kräver allt för mycket underhåll. Under olika delar av året finns det särskilda skötselråd och ibland är det också bra att se över takets skick genom att ta hjälp med en besiktning, vilket var fallet vid äldreboendet i Järfälla.

Sedumtak till många fastigheter

Ett sedumtak kan användas till allt från väldigt små ytor till väldigt stora ytor, som det 670 kvadratmeter stora taket i Järfälla. Vi har monterat sedumtak på allt från carports till villor och andra fastigheter. Hör gärna av dig med dina önskemål och för att veta mer om vad vi erbjuder inom sedumtak i Stockholm eller läs mer om sedumtak i Stockholm.

Referenser