Så bygger man ett sedumtak

Ett sedumtak är ett tak som både är fint att se på och som har ett flertal fördelar. Det finns på det viset många anledningar till varför man ska välja att bygga sedumtak i Stockholm. Vid byggandet av taket finns det dock en del att tänka på och byggandet sker i flera steg.

Läs mer också här om att bygga sedumtak i Stockholm

Byggande av sedumtak i Stockholm

Det finns ett flertal typer av gröna tak och sedumtak som beklär hus i Stockholmsområdet. Ett alternativ är ett tak som består av en mix av sedum, örter och gräs. Ytterligare val är ett mosstak eller ett tak som består av endast sedum.

I samband med att sedumtak ska byggas är det viktigt att ha de rätta kunskaperna. Ett sedumtak till huset i Stockholm byggs i flera steg. Processen börjar med att ett tätskikt monteras på plats eller att man ser till att ett befintligt tätskikt är i ett bra skick. Ett sådant skikt kan vara av gummi eller papp. När tätskiktet är på plats sätts ett plåtavslut vid takets kant på plats.

Ovanpå detta tätskikt ska sedan ett dräneringslager finnas och det är ovanpå detta lager som sedumväxterna i sin tur läggs. Sedumen kommer i färdiga mattor som läggs tätt intill varandra och täcker taket. När plantorna är på plats så gödslas sedan taket som ett sista steg i byggandet av sedumtaket.

Hör av dig för ditt sedumtak

När man bygger sedumtak i Stockholm finns det som ovan beskrivs en hel del att tänka på och viktigt är att processen då taket byggs går rätt till. Om man själv inte har de rätta kunskaperna kan det vara bra att ta hjälp.

Vi bygger sedumtak i Stockholm och ger även rådgivning kring sedumtak. Hör gärna av dig.

Nyhetsarkiv

 • Så bygger man ett sedumtak

  Ett sedumtak är ett tak som både är fint att se på och som har ett flertal fördelar. Det finns på det viset många anledningar till varför man ska välja att bygga sedumtak i Stockholm. Vid byggandet av taket finns det dock en del att tänka på och byggandet sker i flera steg.

  Läs mer
 • Snart tid för vårstädning av ditt sedumtak

  Med jämna mellanrum är det bra att se över sitt sedumtak och säkerställa att allt är som det ska med taket. När våren kommer kan det vara bra att vårstäda sedumtaket.

  Läs mer
 • Boka vårens sedumtakläggning i Stockholm

  Vi är nu inne i februari och våren närmar sig med stora steg. Tiden har därför kommit att nu börja planera för och boka in vårens byte till sedumtak på ditt hus i Stockholm. Att lägga sedumtak på våren har ett flertal fördelar.

  Läs mer
 • Fördelar med sedumtak

  Det finns många olika typer av takmaterial att välja mellan till sitt hus. Ett alternativ är gröna tak och sedumtak. Att ha ett sedumtak till sitt hus har ett flertal fördelar.

  Läs mer
 • Faror med mycket snö på taket

  Under vinterhalvåret samlas ibland stora mängder snö på ett tak. Om det samlas för mycket snö kan det innebära en del faror. Det är därför bra att vara medveten om riskerna med för mycket snö på taket.

  Läs mer